Skip to content

Coast tote bag

Save £2.00
Original price £15.00
Current price £13.00

Special Summer Price

Dive in to 2020 and celebrate Scotland’s Year of Coasts and Waters.

From coasts, rivers and lochs, canals and mills, Scotland’s Coasts and Waters have shaped our rich history through stories, culture, and a fascinating way of life. 

Leum a-steach air 2020 is gabh tlachd air Bliadhnan nan Uisgeachan is Tìrean Albannach. A’ gabhail a-steach aibhnichean, lochan, canàlan, is muileann. Tha uisgeachan is tìrean na h-Alba air buaidh a thoirt air ar n-eachdraidh tro sgeulachdan, cultar, agus air dòighean inntinneach is beòthail eile.

This exclusive cotton bag is both fun and practical.

  • Exclusive to Historic Scotland
  • Part of our Scotland's Year of Coasts and Waters 2020 range
  • Same image features on both sides of the bag